สำรวจโอกาสธุรกิจ บังคลาเทศ Business opportunities in Bangladesh

สำรวจโอกาสขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า การลงทุน ในประเทศบังคลาเทศ ที่มีประชากรกว่า 170 ล้าน และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูง ที่มีความนิยมชมชอบในคุณภาพของสินค้าไทย บังคลาเทศ-13.10.58

พบปะ พูดคุย เจรจาธุรกิจ กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ของบริษัทชั้นนำ?และตัวแทนรัฐบาลบังคลาเทศ เพื่อรับฟังความต้องการสินค้าและบริการของภาคธุรกิจ และความต้องการผู้บริโภค ตลอดจน นโยบายส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่ถือว่าเป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาติในอันดับต้นๆของโลก

นำทีมโดยคุณ วรรณ นันทศรี ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจโดยตรงกับ บริษัทชั้นนำของบังคลาเทศเป็นเวลาหลายปี กำหนดการ สามวันสองคืน ที่จิตตะกอง ศูนย์กลางอุตสาหกรรม และการส่งออก ของบังคลาเทศ ในวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *